Besiktningar.

Periodiska Besiktningar

Vår certifierade besiktningsman sänker risken för tillbud i dina lokaler

 

jeixsk-lodmatning-257x300

Opartisk Besiktning

Svenska Pall & Inrednings AB verkar för att förebygga tillbud i lagermiljö genom besiktningar av lagerinredningar. Arbetsmiljölagen beskriver i kap. 3 arbetsgivarens ansvar för att risker i verksamheten undersöks, protokollförs och åtgärdas. Svensk Standard för de olika typerna av lagerinredning beskriver att PERIODISK KONTROLL skall genomföras minst en gång/år.

Våra besiktningsmän har arbetat länge i branschen och de har god erfarenhet av alla ställagetyper och fabrikat. En opartisk besiktning med detaljerat protokoll ger ett bra underlag för det fortlöpande systematiska miljöarbetet.

Klicka på knappen för att få ett kostnadsförslag för en konsultation idag!

Kostnadsförslag För Besiktning!

Leave a reply

Back to Top