Besiktningar.

Besiktning Pallställ & Lagerinredning

Minska olycksrisken på ert lager

besiktning pallställ punkter

Vanliga punkter vid besiktning av pallställ

Opartisk Besiktning

Svenska Pall & Inrednings AB verkar för att förebygga tillbud i lagermiljö genom certifierade besiktningar av lagerinredningar.

Arbetsmiljölagen, (AFS 2006:4) beskriver i kap.3 arbetsgivarens ansvar för att risker i verksamheten undersöks, protokollförs och åtgärdas.

Svensk Standard, (SS-EN15635) för de olika typerna av lagerinredning beskriver bl a att ”PERIODISK KONTROLL skall genomföras minst en gång/år.”

Våra besiktningsmän är certifierade och har arbetat länge i branschen vilket resulterar i en god erfarenhet av alla ställagetyper och fabrikat. En opartisk besiktning och ett detaljerat protokoll ger bra underlag för det fortlöpande systematiska miljöarbetet.

Hur går en besiktning till?

Ni kontaktar oss och vi bokar in en tid som är lämplig för besiktningen. Innan själva besiktningsdagen skickar ni ritningar på ert lager som vi använder som grund för besiktningsprotokollet. Har ni inte tillgång till några ritningar kan vi hjälpa till med att skapa dessa åt er.

Under själva besiktningen dokumenteras eventuella fel och markeras ut på ritningen. Med detta som grund är det lätt att lokalisera och åtgärda felen efter avslutad besiktning.

Besiktningsprotokoll och graderingar

Våra protokoll följer den svenska standarden SS-EN 15635, och den tregradiga skalan vid anmärkningar. En anmärkning kan vara GRÖN, GUL eller RÖD och tolkas enligt följande:

Grön anmärkning-ingen åtgärd, kräver endast övervakning

Anmärkning som ej påverkar ställagets bärförmåga enligt belastningsskylten. Ställaget och dess komponenter anses vara säkra och ingen reparation är aktuellt.

Gul anmärkning-åtgärd krävs snarast

Dessa anmärkningar är allvarliga, men kräver ej omedelbar urlastning av pallställaget. Gula anmärkningar omvandlas till Röda om dessa ej åtgärdas inom fyra veckor efter besiktningen.

Röd anmärkning-omedelbar åtgärd krävs, risk för allvarliga skador

Kräver omedelbar urlastning och åtgärd. Får ej användas och bör avgränsas tills det åtgärdats.

svenska pall besiktning pallställ

Klicka på knappen för att få ett kostnadsförslag för en konsultation idag!

Kostnadsförslag För Besiktning!

Leave a reply

Back to Top